6.5
Naruto Shippuden: Kizuna Drive

 
7.7
Shiki-Tei