Zero

 
Vautour

 
Olympic Games

 
Le King

 
Galaktron