4.0
Drake of the 99 Dragons

 
8.0
Nosferatu: The Wrath of Malachi