8.0
Flyonoid

 
Smash Frenzy 2

 
Astro Fury

 
Smash Frenzy 3

 
3.0
Smash Frenzy