Sheng Huo Lie Zhuan

 
Jin Gwok Sei Chuen Saang

 
Feng Shen Bang – Zhu Lu Zhi Zhan