6.0
Suzunone Seven!: Sweet Lovers’ Concerto

 
7.0
Amatsu Misora ni!: Kumo no Hatate ni

 
4.8
Amatsu Misora ni!

 
5.0
Kamipani!

 
5.0
Suzunone Seven!