8.0
World of Dragon Warrior: Torneko – The Last Hope

 
6.0
Sound Novel Portable: Machi – Unmei no Kōsaten: Tokubetsu-hen

 
6.0
Sound Novel Evolution 1: Otogirisō Sosei-hen

 
8.0
Otogirisō

 
6.0
Kyōkūgen Dasshūtsū Minigame: Renda Shibō Desu

 
Kamaitachi no Yoru 2: Kangokujima no Warabe Uta

 
4.0
Kamaitachi no Yoru

 
6.3
DoorDoor