6.0
BRAVE PINBALL

 
7.7
Blue Roses: Yousei to Aoi Hitomi no Senshitachi