Yuji Horii Mysteries Game Series

Yuji Horii Mysteries Game Series consists of 3 games.

 
Portopia Renzoku Satsujin Jiken

Portopia Renzoku Satsujin Jiken

 
Karuizawa Yuukai Annai

Karuizawa Yuukai Annai

 
5.0
Hokkaido Rensa Satsujin: Ohotsk ni Kiyu

Hokkaido Rensa Satsujin: Ohotsk ni Kiyu