3.0
Bishōjo Senshi Sailor Moon S – Quiz Taiketsu! Sailor Power Shūketsu!