8.0
Torque Drift – GUMOUT GT4586 Driver Car

 
7.0
Torque Drift – George K Driver Car

 
6.0
Torque Drift – Dean Kearney Driver Car

 
6.0
Torque Drift – Darren Kelly Driver Car

 
6.0
Torque Drift – Dan Burkett Driver Car

 
6.0
Torque Drift – Daijiro Yoshihara Driver Car

 
8.0
Torque Drift – Chris Forsberg Driver Car

 
7.0
Torque Drift – Chelsea Denofa Driver Car