6.5
Twin Series Vol. 5: Wan Wan Meitantei EX + Mahou no Kuni no Cake-yasan Monogatari