9.0
Seiken Densetsu 3

 
6.0
Koumajou Densetsu II: Yougen no Chingonka