6.0
Koi wa Balance: Tatoeba K-kun no Tabou na Ichinichi Hen