7.0
Kanojo x Kanojo x Kanojo: San Shimai to no Doki-Doki Kyoudou Seikatsu