6.0
Kirby no Omochabako – Setsuna no Mikiri o Tameshi Ban